Wij hebben regels voor kinderen, voor de pedagogisch medewerkers en voor de ouders. Deze staan vastgelegd in onze protocollen en werkinstructies. De huisregels voor ouders vind je in ons informatieboekje. De huisregels dienen voor de veiligheid en het welbevinden van de kinderen.

Als we ons allemaal aan de regels houden, hebben wij met elkaar een fijne en veilige opvang.