Als kinderdagverblijf zijn wij verplicht ons beleid te handhaven en ouders tijdig, regelmatig en duidelijk te informeren over hoe wij dit beleid vormgeven. Afspraken die gemaakt zijn met de oudercommissie zijn hierin leidend.

Wil je zelf ook actief bij de opvang betrokken worden, op wat voor manier ook? Bijvoorbeeld deelname aan de oudercommissie, geven van workshops, een activiteit doen, iets over je beroep vertellen: alles is welkom.

Informatievoorziening

– We houden minimaal 3 keer per jaar een algemene ouderavond.
– Per kwartaal krijgen ouders een nieuwsbrief.
– Er hangt bij de entree een informatiebord met actuele nieuwtjes.
– Informatie over de algemene voorwaarden kinderopvang Nella Della, risico/gezondheid inventarisatie, pedagogisch beleid, klachtenreglement of   regelement oudercommisie zijn bij de opvang ter inzage.
– De voertaal bij kinderopvang Nella Della is Nederlands.

Als je vragen of suggesties hebt, neem dan contact op met Songül Akgün: 06-41999455 of kdv@kindercentrumnelladella.nl.