Standaard uurtarief voor opvang is m.i.v. 2018 € 7,40. Het tarief geldt voor zowel vakantie- als schoolweken.
Incidentele of extra opvang is mogelijk, mits er ruimte voor is.