Buitenschoolse opvang

Al 10 jaar dé buitenschoolse opvang in Amsterdam West
voor kinderen van 4-12 jaar

Wij bieden de kinderen een warm tweede thuis. Waar zij kind kunnen zijn, lekker kunnen spelen, zich kunnen ontwikkelen, kunnen groeien, genieten en ontdekken.

Pedagogisch beleid

Onze leidsters werken allen vanuit dezelfde uitgangspunten over het omgaan met kinderen. Deze staan vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Zo leveren we goede kwaliteit en kunnen we duidelijkheid geven aan de ouders. Ons pedagogisch beleidsplan kun je [hier] downloaden.

Informatieboekje

Algemene informatie over BSO Nella Della, over onze werkwijze en over onze regels vind je in het informatieboekje. Dat kun je [hier] downloaden.

Visie

Wij hebben ons laten inspireren door de pedagogische benadering Reggio Emilia. Hierbij ligt de nadruk op het luisteren en het kijken naar het kind. Zo bouw je een band op en leer je het kind goed kennen. Daardoor help je het kind om zijn eigen vaardigheden te ontdekken en stimuleer je het om zich verder te ontwikkelen.

Doel
BSO Nella Della steunt ieder kind in zijn of haar uniek zijn en stimuleert de kinderen in het accepteren en respecteren van elkaar. Dit doen wij door een klimaat te creëren waarin kinderen zich vertrouwd, geborgen en veilig voelen en zich optimaal kunnen ontplooien.  Samen spelen en van elkaar leren doen we graag, ook (juist) met onze onderlinge verschillen. 

Lees meer over onze visie in het pedagogisch beleidsplan.

Planning & Plaatsing

Wij vinden het erg belangrijk dat jouw kind zich vrij en gelukkig voelt bij de opvang. De vertrouwensband tussen de opvang en jou is belangrijk, maar de binding tussen jouw kind en kinderen, leidsters is nog belangrijker. Daarom hanteren we de volgende plaatsingsprocedure:

1. Intakeformulier
Je hebt ons gevonden! Alvorens wij persoonlijk kennis gaan maken verzoeken we de ouder/verzorger om het intakeformulier in te vullen. Wij nemen binnen 24 uur contact op en bespreken jouw wensen telefonisch. Indien wij kunnen voorzien in de gevraagde dagen of uren, nodigen we je en jouw kind uit voor een persoonlijk kennismaking bij de buitenschoolse opvang.

2. Intakegesprek en rondleiding
Tijdens de intake/rondleiding vertellen we gedetailleerd over onze aanpak, visie en activiteiten. Je kunt tevens van dichtbij de interactie tussen de leidsters en kinderen zien. Ons advies is om jouw kind mee te nemen en geef haar/hem inspraak op de beslissing. Als daar de ruimte voor is kan het kind met de groep een uur meespelen.

3. Plaatsing en wennen
Je hebt voor ons gekozen! Via de mail ontvang je van ons de concept overeenkomst. Zodra wij van jou akkoord hebben ontvangen, zien we je graag bij de buitenschoolse opvang voor de ondertekening. Dit kunnen we eventueel combineren met een wendag voor jouw kind. Hij/zij mag dan een uur met en een uur zonder jouw toezicht meespelen.

Flexibiliteit
Een dag ruilen of een extra opvangdag? Dat is bespreekbaar. Of dit mogelijk is afhankelijk van onder anderen het rooster, de dagplanning en bezetting. Voor flexibele uren betaalt je niet extra, we hanteren hetzelfde uurtarief.

 

Openingstijden

BSO Nella Della is 52 weken per jaar, iedere werkdag, geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. (zie onder)

Schoolweken
Tijdens schoolweken zijn we geopend van 14.00 tot 18.30 uur.

Schoolvakanties en studiedagen
Tijdens alle schoolvakanties zijn wij geopend van 08.00 tot 18.30 uur.
Tijdens studiedagen zijn wij geopend van 08.00 tot 18.30 uur.

Gesloten
* Nieuwjaar
* 2e Paasdag
* Koningsdag
* Hemelvaartsdag
* 2e Pinksterdag
* 1e en 2e Kerstdag

Incidentele opvang
Je kunt ook incidenteel gebruikmaken van onze buitenschoolse opvang. Neem hiervoor contact op met Songül Akgün: 06-41999455 of bso@kindercentrumnelladella.nl

Tarieven

Het standaard uurtarief voor opvang is m.i.v. 2022 € 7,99. Dat is voor zowel vakantie- als schoolweken. Incidentele of extra opvang is mogelijk, mits er ruimte voor is.

Flexibiliteit
Een dag ruilen of een extra opvangdag? Dat is bespreekbaar. Of dit mogelijk is afhankelijk van onder anderen het rooster, de dagplanning en bezetting. Voor flexibele uren betaal je niet extra, we hanteren hetzelfde uurtarief. Definitief aanpassing op uren ontvangen we graag schriftelijk.

Privacy verklaring