Buitenschoolse opvang Nella Della is 52 weken per jaar, iedere werkdag, geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. (zie onder)

Schoolweken
Tijdens schoolweken zijn we geopend van 14.00 tot 18.30 uur.

Schoolvakanties en studiedagen
Tijdens alle schoolvakanties zijn wij geopend van 08.00 tot 18.30 uur.
Tijdens studiedagen zijn wij geopend van 08.00 tot 18.30 uur.

Gesloten
* Nieuwjaar
* 2e Paasdag
* Koningsdag
* Hemelvaartsdag
* 2e Pinksterdag
* 1e en 2e Kerstdag

Incidentele opvang
Je kunt ook incidenteel gebruikmaken van onze buitenschoolse opvang. Neem hiervoor contact op met Songül Akgün: 06-41999455 of bso@kindercentrumnelladella.nl