Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind zich vrij en gelukkig voelt bij de opvang. De vertrouwensband tussen de opvang en ouders is belangrijk, maar de binding tussen het kind en kinderen, leidsters is nog belangrijker. Daarom hanteren we de volgende plaatsingsprocedure:

1. Intakeformulier
U heeft ons gevonden! Alvorens wij persoonlijk kennis gaan maken verzoeken we de ouder/verzorger om het intakeformulier in te vullen. Wij nemen binnen 24 uur contact op en bespreken uw wensen telefonisch. Indien wij kunnen voorzien in de gevraagde dagen of uren, nodigen we u en uw kind uit voor een persoonlijk kennismaking bij de buitenschoolse opvang.

2. Intakegesprek en rondleiding
Tijdens de intake/rondleiding vertellen we gedetailleerd over onze aanpak, visie en activiteiten. U kunt tevens van dichtbij de interactie tussen de leidsters en kinderen zien. Ons advies is om uw kind mee te nemen en geef haar/hem inspraak op de beslissing. Als daar de ruimte voor is kan het kind met de groep een uur meespelen.

3. Plaatsing en wennen
U heeft voor ons gekozen! Via de mail ontvangt u van ons de concept overeenkomst. Zodra akkoord ontvangen we u bij de buitenschoolse opvang voor de ondertekening. Dit kunnen we eventueel combineren met een wendag voor uw kind. Hij/zij mag dan een uur met en een uur zonder uw toezicht meespelen.

Incidenteel extra dagen afnemen
Heeft u vraag naar extra opvangdagen? Dan kan dat besproken worden met de pedagogische medewerker op locatie. U kunt ook extra uren afnemen. Bij het ruilen of extra dagen afnemen wordt er rekening gehouden met de bezetting van die dag.  Dit heeft te maken met het aantal kinderen per pedagogische medewerker.
Om de wijziging definitief te maken hebben wij een schriftelijk aanvraag nodig.  Wij hanteren hetzelfde tarief voor een extra dag of extra uren.