Het standaard uurtarief voor opvang is m.i.v. 2018 € 6,85. Dat is voor zowel vakantie- als schoolweken. Incidentele of extra opvang is mogelijk, mits er ruimte voor is.

Incidenteel extra dagen/uren
Wil je af en toe extra opvangdagen of extra uren? Dat bespreek je met de pedagogisch medewerker in de BSO. Of het mogelijk is, hangt af van de bezetting van die dag. Wij houden ons aan een maximum aantal kinderen per leidster. Je betaalt voor een extra dag of voor extra uren het gewone tarief. Als je definitief extra dagen of extra uren wil, doe je aanvraag dan schriftelijk.