Visie
Wij hebben ons laten inspireren door de pedagogische benadering Reggio Emilia. Hierbij ligt de nadruk op het luisteren en het kijken naar het kind. Zo bouw je een band op en leer je het kind goed kennen. Daardoor help je het kind om zijn eigen vaardigheden te ontdekken en stimuleer je het om zich verder te ontwikkelen.

Doel
Ons doel is om in de BSO een klimaat te scheppen, waarin kinderen zich vertrouwd, geborgen en veilig voelen en waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. Wij doen dit mede door het kind te leren zichzelf en anderen te accepteren, te respecteren, en serieus te nemen.

Lees meer over onze visie in het pedagogisch beleidsplan.